Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Chiến lược marketing dòng sản phẩm sữa rửa mặt BIORÉsua rua mat biore


MỤC LỤC .............................................................................................................................. 1
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 3
I.  Môi trường marketing ....................................................................................... 4
1.  Môi trường vĩ mô ............................................................................................... 4
1.1  Dân số .................................................................................................................. 4
1.2  Kinh tế ................................................................................................................. 4
1.3  Tự nhiên ............................................................................................................. 4
1.4  Công nghệ .......................................................................................................... 5
1.5  Pháp luật ............................................................................................................ 5
2.  Môi trường vi mô ............................................................................................... 7
2.1  Nội bộ doanh nghiệp.................................................................................... 7
2.2  Nhà cung ứng ................................................................................................... 7
2.3  Các trung gian marketing .......................................................................... 7
2.4  Khách hàng ....................................................................................................... 8
2.5  Đối thủ cạnh tranh ........................................................................................ 9
2.5.1  Cạnh tranh về giá cả .............................................................................. 9
2.5.2  Cạnh tranh về nhãn hiệu sản phẩm ................................................ 9
2.6  Công chúng .................................................................................................... 10
II. Phân khúc thị trường và thị trường tiềm năng .............................. 12
1.  Phân khúc thị trường .................................................................................. 12
2.  Thị  trường tiềm năng ................................................................................. 13
III.  Chiến lược marketing mix ......................................................................... 14

1.  Chiến lược sản phẩm ................................................................................... 14
1.1  Phân loại sản phẩm: .................................................................................. 14
1.2  Chiến lược sản phẩm: ............................................................................... 14
1.2.1  Chiến lược tập hợp sản phẩm ........................................................ 14
1.2.2  Chiến lược dòng sản phẩm .............................................................. 15
1.2.3  Chiến lược cho từng sản phẩm cụ thể ........................................ 16
2.  Chiến lược định giá ....................................................................................... 18
2.1  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng .......................................................... 18
2.1.1  Mục tiêu tiếp thị .................................................................................... 18
2.1.2  Chu kì sống của sản phẩm ................................................................ 19
2.1.3  Chi phí ........................................................................................................ 19
2.1.4  Thị trường ............................................................................................... 20
2.1.5  Đối thủ cạnh tranh .............................................................................. 20
2.2  Chiến lược định giá .................................................................................... 22
2.3  Chiến lược thay đổi giá ............................................................................ 23
2.3.1  Chiến lược giảm giá ............................................................................ 23
2.3.2  Chiến lược tăng giá ............................................................................. 24
3.  Chiến lược phân phối ...................................................................................... 25
4.  Chiến lược xúc tiến: .......................................................................................... 28
4.1  Quảng cáo ....................................................................................................... 28
4.2  Khuyến mãi..................................................................................................... 28
4.3  Bán hàng trực tiếp ...................................................................................... 29
TỔNG KẾT ........................................................................................................................ 31
Phụ lục ............................................................................................................................... 32


Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, con người ngày được
tiếp cận với nhiều tri thức hiện đại, nhờ vậy mà đời sống kinh tế của người dân
được cải thiện và chất lượng cuộc sống cũng ngày một cao hơn.
Trước đây con người chỉ dừng lại ở nhu cầu ăn no mặc ấm thì ngày nay nhu
cầu đó đã chuyển sang một hình thức cao hơn đó là ăn ngon mặc đẹp. Không
chỉ dừng lại ở đó, con người còn muốn thể hiện mình trong mắt mọi người bằng
nhiều cách khác nhau. Vì vậy nhu cầu làm đẹp cũng là một trong những điều
cần thiết để mọi người được thể hiện mình theo mọi lứa tuổi.
 Điều kiện kinh tế thị trường như nói ở trên, các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu
làm đẹp của mọi người không ngừng được cải tiến, sản phẩm đa dạng về mẫu
mã, màu sắc với chất lượng ngày càng nâng cao.
Trong bối cảnh đó, việc cạnh tranh giữa các công ty là điều tất yếu xảy ra; và
đối với riêng công ty TNHH Kao Việt Nam cùng dòng sản phẩm chính là sữa
rửa mặt Bioré và men’s Bioré đã và đang ngày một hoàn thiện hơn về sản
phẩm, nhãn mác, bao bì để duy trì và ổn định khách hàng; đồng thời bộ phận
marketing của công ty cũng đã tiến hành nghiên cứu thị trường, hành vi người
tiêu dùng và đưa ra chiến lược marketing thích hợp cho dòng sản phẩm này
nhằm có thể thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu khách hàng, tăng thị phần của
mình trên thị trường và đem lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty.

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_Biore.pdf


EmoticonEmoticon