Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Kế hoạch phát triển thương hiệu Vibook

Vibook


Công nghệ làm giấy

+ Công nghệ làm bột giấy: sử dụng công nghệ sản xuất giấy phi gỗ thay cho công nghệ sản xuất giấy từ gỗ như trước đây

+ Công nghệ tẩy trắng giấy: sử dụng công nghệ APMP

Công nghệ in

+ Công nghệ in giấy: sử dụng mực in gốc nước thay thế cho mực in gốc dung môi vốn có độc tính cao và công nghệ Flexo dùng để in các dòng kẻ trên mỗi quyển tập

+ Công nghệ in bìa: sử dụng hệ thống in Offset


MỤC TIÊU 2012


Mục tiêu kinh doanh

Doanh số : 130.000.000 quyển
Doanh Thu: 672.592.500
Lợi nhuận gộp : 58.08%
EBIT : 8%


Mục Tiêu Marketing
Thị phần về sản lượng: 70% ở TP.HCM, 25% ở Hà Nội
Độ phủ: Numeric distribution-61%, Weighted distribution-30%


Mục Tiêu thương hiệu
Nhận biết thương hiệu : TOM – 60% ở TP.HCM, 30% ở Hà Nội
Liên tưởng thương hiệu: là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất bởi: 1. Đậm nét hồn nhiên, trẻ trung của tuổi học trò 2. Cùng bạn tiến đến tương lai tươi sáng


EmoticonEmoticon