Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Kỹ năng thuyết phục khách hàng


Kỹ năng thuyết phục


LỜI MỞ ĐẦU
  Giao tiếp là một hoạt động mang tính tương tác và diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Mục đích chung của giao tiếp là xác lập mối quan hệ và trao đổi thông tin. Nhưng khi xét riêng về khía cạnh giao tiếp kinh doanh thì có thể nói đây là một hoạt động vô cùng phức tạp và đầy rủi ro, điều này cũng dễ hiểu vì đây chính là những bản chất vốn có của hoạt động kinh doanh. Một cuộc giao tiếp kinh doanh được coi là thành công khi đạt được sự đồng thuận và đảm bảo lợi ích cho cả hai bên tham gia, tuy nhiên để có được kết quả này không phải dễ hay không muốn nói là rất khó. Đề thành công trong giao tiếp kinh doanh cần rất nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến vận dụng các kỹ năng giao tiếp một cách linh hoạt, khéo léo và đặc biệt là có sức thuyết phục cao.
Những câu hỏi đặt ra trong tình huống này là: “Làm thế nào để bên khách hàng chấp nhận sản phẩm, dịch vụ của mình, và ngược lại trong vai trò là người thuyết phục khách hàng mình cần có những kỹ năng gì, những bí quyết gì? Và liệu những kỹ năng này có thật sự đem lại thành công hay không, điều đó đã được chứng minh trong thực tế như thế nào?”
Vì vậy, thông qua việc thực hiện đề tài: “Kỹ năng thuyết phục khách hàng. Bí quyết để thành công? Cho ví dụ minh họa cụ thể.”, nhóm em mong muốn phần nào làm rõ các vấn đề cũng như có câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi được nêu ra ở trên. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, chúng em vẫn còn nhiều thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý của Thầy để bài làm của chúng em được hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM 12………………………………………………………………….1
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………..2
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………....3
NỘI DUNG ………………………………………………………………………………..4

I. Khái quát giao tiếp kinh doanh …………………………………………………….....4
1. Giao tiếp ………………………………………………………………………………...4
2. Giao tiếp trong kinh doanh ……………………………………………………………..4              
3. Những nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh …………………………………………4

II. Kỹ năng thuyết phục khách hàng …………………………………………………...5
1. Thế nào là thuyết phục …………………………………………………………………5
2. Thuyết phục khách hàng ……………………………………………………………….5
3. Tại sao cần thuyết phục khách hàng …………………………………………………...6
3.1 Các kỹ năng thuyết phục khách hàng …………………………………………..6
3.2 Chuẩn bị kỹ năng đàm phán trước khi gặp khách hàng ………………………...7
3.3 Quan sát phản ứng của khách hàng …………………………………………….9
3.4 Phát triển những điểm gây chú ý ……………………………………………...10

III. Bí quyết thuyết phục khách hàng thành công …………………………………..11

IV Ví dụ minh họa …………………………………………………………………….13

KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………17

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar2/VanLuong.BlogSpot.Com_KyNangThuyetPhucKH.doc


EmoticonEmoticon