Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Marketing trực tiếp


Marketing trực tiếp


Định nghĩa Marketing trực tiếp: Marketing trực tiếp là một hệ thống tương tác  của marketing sử dụng một hay nhiều phương tiện truyền thông quảng cáo trả lời trực tiếp để tạo ra phản ứng đáp lại đo được hay một vụ giao dịch tại bất kì địa điểm nào.
Marketing trực tiếp cho phép bán hàng và tìm hiểu về một khách hàng cụ thể đã  đượcnhập vào cơ sở dữ liệu nhằm thiết lập mối quan hệ thường xuyên và đầy đủ với khách hàng.
Khái niệm Marketing trực tiếp có thể phức tạp, nhưng nổi bật lên ở hai đặc điểm nổi trội sau: sự tương tác trực tiếp và khả năng đo lường được.
Ví dụ:
Face to Face selling: là hình thức bán hàng trực tiếp thông qua các nhân viên bán hàng, tiếp xúc và bán hàng trực tiếp với khách hàng...
Telephone Marketing: (Bán hàng qua điện thoại) sử dụng điện thoại để bán hàng trực tiếp, qua việc nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hay các hoạt động chăm sóc khách hàng. nó được sử rộng rải đối với khách hàng công nghiệp ( B2B )...
Direct mail Marketing: (Marketing qua thư tín) thông qua các thư, Fax , Voice mail.
Doanh nghiệp giao tiếp và thực hiện các hoạt động marketing. như gửi thư kèm theo mẩu sản phẩm, phiếu giảm giá...

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar2/VanLuong.Blogspot.Com_Martructiep.doc


EmoticonEmoticon