Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Marketing toàn cầu


Marketing toàn cầu


Nội dung chính


Sự tác động của môi trường kinh doanh quốc tế, nền kinh tế, luật pháp và văn hóa lên các quyết định marketing quốc tế.
Mô tả ba cách tiếp cận để thâm nhập marketing quốc tế.
Giải thích cách thức các công ty thích nghi chiến lược marketing tổng hợp với thị trường quốc tế.
Nhận biết ba loại hình chính của các tổ chức marketing quốc tế.


Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar8/VanLuong.Blogspot.Com_MarToanCau.pptx


EmoticonEmoticon