Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Tác Động Của Môi Trường Marketing Đến Vinamilk


 Vinamilk


Nội Dung Trình Bày
 Tổng quan về công ty Vinamilk .
 Môi trường Marketing tác động đến Vinamilk .
 Định hướng phát triển của Vinamilk .
 Phụ lục .


Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) một công ty sản xuất, kinh doanh chủ yếu là sữa và các sản phẩm từ sữa..
Năm 1976, lúc mới thành lập, Công ty có tên là Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Thực phẩm .
Tháng 3 năm 1992, chính thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) .
1994, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã xây dựng thêm một nhà máy sữa ở Hà Nội để phát triển thị trường tại miền Bắc .
1996 : Thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định, tạo điều kiện thâm nhập vào thị trường Miền Trung Việt Nam .
2003, Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Tháng 11). Mã giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán là VNM.
2006 : Vinamilk niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006 .
Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam, được bình chọn là một “Thương hiệu Nổi tiếng” và là một trong nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất do Bộ Công Thương bình chọn năm 2006.
Vinamilk đứng đầu danh sách “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2005 .

Download:

https://www.box.com/s/e5c81699e8e0b118914f

Hoặc:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar6/VanLuong.Blogspot.Com_Vinamilk.pptEmoticonEmoticon