Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Văn hóa Ai Cập và Nam Phi và sự tác động đến chiến lược marketing


van hoa ai cap


MỤC LỤC
1. VĂN HÓA TẠI AI CẬP VÀ NAM PHI: 3
1.1. VĂN HÓA AI CẬP: 3
1.1.1. Ngôn ngữ 3
1.1.2. Tôn giáo 3
1.1.3. Giá trị và thái độ 3
1.1.4. Thói quen và cách ứng xử 3
1.1.5. Văn hóa vật chất: 4
1.1.6. Thẩm mỹ: 5
1.1.7. Giáo dục 6
1.2. VĂN HÓA NAM PHI 6
1.2.1. Ngôn ngữ: 6
1.2.2. Tôn giáo: 7
1.2.3. Giá trị và thái độ: 8
1.2.4. Thói quen và cách ứng xử: 9
1.2.5. Văn hóa vật chất: 12
1.2.6. Nghệ thuật – Thẩm mỹ: 12
1.2.7. Giáo dục: 14
2. NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA TẠI AI CẬP VÀ NAM PHI: 15
2.1. Tương đồng: 15
3. Phân tích và so sánh hoạt động marketing tại Nam Phi và Ai Cập: 17
3.1. Những điểm tương đồng tác động đến hoạt động Marketing: 17
3.2. Những điểm khác biệt ảnh hưởng đến hoạt động Marketing: 19
4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 26
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


LỜI MỞ ĐẦU
Xét về mặt dân số và diện tích, Châu Phi là châu lục đứng thứ ba trên thế giới chỉ sau châu Á và châu Mỹ. Tuy nhiên, về mặt kinh tế, đây lại là châu lục nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới, thường được nhắc đến dưới cái tên: “Châu lục nghèo đói” với các điều kiện chính trị bất ổn, nạn tham nhũng, bạo lực và chủ nghĩa độc tài.
Mặc dù vậy, không phải toàn bộ Châu Phi đều chấp nhận kém phát triển. Ngày nay, một số quốc gia thuộc châu lục này đang trỗi dậy mạnh mẽ, vươn lên trên tất cả các phương diện để dần thoát khỏi bóng đen của nghèo nàn và lạc hậu. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đã có một số dấu hiệu cho thấy châu lục này vẫn còn có hy vọng ở tương lai. Chính vì vậy, đầu tư tại Châu Phi không hẳn là việc làm quá nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy, nếu nghiên cứu kỹ những đặc điểm của các quốc gia trên châu lục này và vận nó một cách khéo léo đặc biệt là trong hoạt động Marketing, các MNC có thể nhanh chóng đi vào thị trường và thu được những thành tựu nhất định.
Vì những lý do trên, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài: “Phân tích ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động Marketing tại Ai Cập và Nam Phi”. Đây là hai quốc gia tiêu biểu cùng thuộc khu vực Châu Phi. Tuy nhiên, về vặt văn hóa, xã hội, kinh tế đều chứa đựng những yếu tố rất khác biệt. Điều này ẩn chứa nhiều cơ hội và thách thức cho các MNC khi chinh phục cả hai thị trường này. Với đề tài trên, chúng tôi kỳ vọng sẽ làm rõ những nét tương đồng và khác biệt  về văn hóa tại hai quốc gia, từ đó sẽ phân tích những ảnh hưởng của nó đến hoạt động Marketing. Đồng thời, trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi cũng đưa ra một số bài học kinh nhiệm thực tế về thành công cũng như thất bại của các MNC khi kinh doanh tại đây.
Do thời gian có giới hạn, bài nghiên cứu không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý tích cực của người đọc
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Download:


EmoticonEmoticon