Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Xuất khẩu cao su Việt Nam qua Trung Quốc

xuat khau cao suMỤC LỤC 3
LỜI MỞ ĐẦU 4
1. Tổng quan thị trường cao su và ngành xuất khẩu cao su Việt Nam 5
1.1. Tổng quan thị trường cao su 5
1.2. Ngành xuất khẩu cao su Việt Nam 6
2. Thị trường nhập khẩu cao su tại Trung Quốc 8
2.1. Đặc điểm thị trường Trung Quốc 8
2.2. Tình hình xuất khẩu cao su Việt Nam sang Trung Quốc 9
2.2.1. Xu hướng nhập khẩu cao su tại Trung Quốc 9
2.2.2. Tình hình xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc 9
2.2.3. Những thị trường cung ứng cao su chính tại Trung Quốc và những khó khăn khi cạnh tranh 11
3. Lợi thế cạnh tranh của ngành xuất khẩu cao su Việt Nam so với Malaysia sang thị trường Trung Quốc qua mô hình « kim cương » của Micheal Porter 12
3.1. Lý thuyết cạnh tranh bằng mô hình kim cương của Micheal Porter 12
3.2. Phân tích cạnh tranh ngành xuất khẩu cao su Việt Nam và Malaysia bằng mô hình kim cương 13
3.2.1. Yếu tố sản xuất (thâm dụng) 13
3.2.1.1. Điều kiện đất đai và khí hậu 13
3.2.1.2. Nguồn lực lao động 14
3.2.2. Các ngành công nghiệp có liên quan và phụ trợ 15
3.2.2.1. Ngành phân bón 15
3.2.2.2. Ngành khoa học kỹ thuật nghiên cứu giống cây trồng 16
3.2.3. Chiến lược cấu trúc cạnh tranh 17
3.2.3.1. Cấu trúc, liên kết trong nước 17
3.2.3.2. Chính phủ 18
3.2.4. Yếu tố nhu cầu 19
3.2.5. Yếu tố ngẫu nhiên may rủi 20
KẾT LUẬN 21

LỜI MỞ ĐẦU


Cây cao su là công công nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế to lớn, là một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta hiện nay. Với bước đột phá ngành cao su Việt Nam đã khẳng định vị thế là nước thứ 3 về lượng xuất khẩu trên thế giới vượt qua cả Malaysia. Trên 80% sản lượng cao su được xuất khẩu, trong đó thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 70% tổng giá trị xuất khẩu. Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu cao su tự nhiên lớn nhất thế giới tạo ra sự cạnh tranh gay gắt của các nhà cung ứng trong đó Việt Nam đang bám sát Malaysia (vị trí thứ 2 tại thị trường nhập khẩu này). Bài viết này sẽ phân tích lợi thế cạnh tranh ngành khai thác và xuất khẩu cao su Việt Nam sang Trung Quốc bên cạnh đối thủ Malaysia. Bài phân tích sẽ gồm những phần chính sau:
Tổng quan thị trường cao su và ngành xuất khẩu cao su Việt Nam
 Tổng quan thị trường cao su
 Nét chính ngành xuất khẩu cao su Việt Nam
Thị  trường nhập khẩu cao su Trung Quốc
 Đặc điểm thị trường Trung Quốc
 Tình hình xuất khẩu cao su Việt Nam sang Trung Quốc
 Tình hình cạnh tranh tại thị trường nhập cao su ở Trung Quốc
Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành xuất khẩu cao su Việt Nam và Malaysia sang Trung Quốc qua mô hình kim cương của Micheal Porter.
Bài phân tích nhằm tìm ra những yếu tố nào là yếu tố cạnh tranh chính của ngành cao su Việt Nam. Và liệu rằng nó có là yếu tố cần và đủ để đưa ngành cao su Việt Nam phát triển-cạnh tranh bền vững trong tương lai hay là không.

Download:
https://www.box.com/s/d6d2bdd84871a1d83944

Hoặc:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar3/VanLuong.Blogspot.Com_XKCaosuTQ.rar


EmoticonEmoticon