Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Giáo trình quản trị marketing dịch vụ


marketing dich vu


Lời nói đầu
Chương I. Khái quát về marketing dịch vụ
Chương II. Nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.
Chương III. Sản phẩm trong marketing dịch vụ
Chương IV. Quản lý quá trình giao tiếp
Chương V. Chất lượng dịch vụ
Chương VI. Quản lý con người trong marketing dịch vụ
Chương VII. Khả năng tiếp cận dịch vụ
Chương VIII. Định giá dịch vụ
Chương IX. Xúc tiến trong marketing dịch vụ
Chương X. Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông
Những câu hỏi ôn tập cơ bản


Download:

http://www.facebook.com/download/510149579083788/VanLuong.Blogspot.Com_QTMKTDV.pdf


EmoticonEmoticon