Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Thị trường kỳ hạn và giao sau

Thị trường  giao sau
Thị trường  giao sau


 2.Cấu trúc của một hợp đồng giao sau:

     Trong thị trường giao sau,các hoạt động mua bán được thực hiện liên tục với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bảo đảm an toàn cao.Do đó các điều khoản trong hợp đồng được tiêu chuẩn hóa một cách tối đa.4.Một số hợp đồng giao sau phổ biến:

-Ngũ cốc và hạt có dầu
-Gia súc sống và thịt
-Thực phẩm và sợi
-Kim loại và xăng dầu
-Ngoại tệ
-Trái phiếu và lãi suất
-Chỉ số kinh tế
-Chỉ số chứng khoán.

Download:

https://www.facebook.com/download/644249388971412/VanLuong.Blogspot.Com_KHGS.pptx


EmoticonEmoticon