Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Lương tối thiểu 2014Từ 1/1/2014 lương tối thiểu vùng sẽ tăng 15% so với hiện nay. Mức tăng này vẫn thấp hơn 2% so với đề xuất của Bộ Lao động trước đó.

Vùng I: 2.350.000 (năm 2013) => 2.700.000 (năm 2014)
Vùng II: 2.100.000 (năm 2013) => 2.400.000 (năm 2014)
Vùng III: 1.800.000 (năm 2013) => 2.100.000 (năm 2014)
Vùng IV: 1.650.000 (năm 2013) => 1.900.000(năm 2014)

Thông tin trên từ Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Văn bản này sẽ thay thế Nghị định 103 ngày 4/12/2012

2 bình luận

lương tăng không bao nhiêu mà Tết sắp đến rùi :(

hay thật nhưng mình thấy không bao nhiêu


EmoticonEmoticon