Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Quản trị kinh doanh quốc tế - Nguyễn Xuân Hải

Thách thức trong kinh doanh quốc tế
1    Hiểu về kinh doanh quốc tế dạng khái niệm
2    Thảo luận về hướng kinh doanh quốc tế chính yếu
2    Xem xét bốn yếu tố về lợi thế cạnh tranh
3    Mô tả vai trò nhà nước
4    Trình bày mô hình nghiên cứu môn này

1. Dẫn nhập

80% đầu tư trực tiếp, 50% thương mại là do 500 công ty lớn nhất thế giới (công ty quốc tế) thực hiện
Ngày nay chuyển hướng sang các nước đang phát triển, chuyển đổi hấp dẫn như Đông âu, Trung quốc.
Đông âu bất ổn chính trị nhưng nguồn lợi lớn hấp dẫn. Chú ý rằng người Nhật tập trung vào Đông nam á, và trung quốc.
Một hình thức khác là liên doanh liên kết quốc tế: là sự thoả thuận của hai hay nhiều thành viên về quản lý doanh nghiệp nước ngoài.

2. Vai trò doanh nghiệp nhỏ

Dịch vụ và công nghiệp 70% ở Mỹ, Canada. Đặc điểm thế giới ngày nay có thể cho phép các công ty nhỏ và vừu có thế cạnh tranh địa phương khắp thế giới.
Các doanh nghiệp lớn ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp nhỏ vì họ sử dụng hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ. Khu vực nhà nước cũng chi mua hàng hoá dịch vụ cho khối này rất lớn. Đầu tư quốc tế và thương mại DN nhỏ chiếm thị phần ít nhưng đáng kế trong sự phát triển


3. Khái quát về kinh doanh quốc tế

3.1 Xuất nhập khẩu:

Chú  ý khái niệm
Xuất khẩu có thể dịch vụ như hàng không, du lịch, khách sạn, giải trí văn hoá chứ không phải hàng hoá.
Dữ liệu về xuất nhập khẩu quan trọng: thương mại là cơ sở có tính lịch sử, giúp ta thấy được chiến lược và hoạt động của công ty quốc tế
Hiểu về các hoạt động của kinh doanh quốt tế với nền kinh tế

3.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài:

FDI dùng tiền đầu tư vào nước khác.

http://vanluong.googlecode.com/files/VanLuong.Blogspot.com_Quantrikinhdoanhquocte.doc


EmoticonEmoticon