Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

Tìm hiểu quan hệ công chúng

 Quan hệ công chúng là gì ?

Quan hệ công chúng là một nghệ thuật và môn khoa học xã hội, phân tích những xu hướng, dự đoán những kết quả, tư vấn đưa ra các lời khuyến cáo cho các nhà lãnh đạo của tổ chức và thực hiện các chương trình hành động đã được lập kế hoạch để phục vụ quyền lợi của cả tổ chức và công chúng.....

Download

http://dl.dropbox.com/u/10919090/data4/ok/VanLuong.Blogspot.Com_qhcc.ppt

EmoticonEmoticon