Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Chiến lược cạnh tranh Michael Porter

Michael Porter  là Giáo sư của Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Năm 2005, Michael Porter đứng đầu trong danh sách 50 “bộ óc” quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới (cùng với Perter Drucker - “cha đẻ” quản trị kinh doanh hiện đại, và Philip Kotler - “cha đẻ” marketing hiện đại của thế giới).

Michael Porter là một trong những giáo sư lỗi lạc nhất trong lịch sử của Đại học Harvard. Những tác phẩm kinh điển như “Chiến lược cạnh tranh” (competitive strategy), “Lợi thế cạnh tranh” (competitive advantage) và “Lợi thế cạnh tranh quốc gia” (competitive advantage of nations) được xem như là sách gối đầu giường của giới quản trị kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô trên khắp thế giới trong suốt gần 30 năm qua.


Tài liệu sau đây gồm có

5 tác lực cạnh tranh của M.P
10 viên gạch xây nên chiến lược cạnh tranh của M.P

Tải về:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_5_forces.pdfhttp://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_10viengach.doc

1 bình luận so far

cảm ơn tác giả của blog! một blog rất hay và ý nghĩa, thâth nhiều thông tin bổ ích.

thân chào và chúc sức khỏe!


EmoticonEmoticon