Tìm kiếm trong blog này

 

Đề thi tài chính tiền tệ

 Đây là đề thi tài chính tiền tệ trắc nghiệm tự luận có đáp án giúp các bạn ôn thi thật tốt . Đề thi gồm nhiều câu hỏi , chia ra 2 phần tự luận và trắc nghiệm kèm theo đáp án giúp cho các bạn dễ so sánh

 Cấu trúc đề thi như sau

 •  Phần I:  Câu hỏi lựa chọn
 • Chương 2: Tài chính doanh nghiệp
 • Chương 3: Ngân sách Nhà nước
 • Chương 5: Thị trường Tài chính
 • Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất
 • Chương 8: Ngân hàng Thương mại
 • Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ
 • Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ
 • Chương 11: Tài chính Quốc tế
 • Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ
 • Chương 13: Cầu Tiền tệ
 • Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải

Tải về tại đây:

https://www.box.com/s/5200a209d15bfbb1e78c

0 bình luận:

Đăng nhận xét