Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Tài liệu kế toán quốc tế


ke toan quoc teĐể quản lý có hiệu quả một doanh nghiệp hay một công ty, các nhà quản lý phải nắm vững khâu kế toán. Nhờ những số liệu kế toán, họ có thể thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra và từ đó đề ra những quyết định quản lý đúng đắn.

Để góp phần cải tiến hệ thống kế toán ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách in song ngữ Việt – Anh: “Các chuẩn mực kế toán quốc tế - tài liệu hướng dẫn thực hành” của tác giả Hennie Van Greuning và Marius Koen do Ngân hàng Thế giới xuất bản.

Do hệ thống kế toán của nước ta cách khá xa so với hệ thống kế toán của các quốc gia phát triển, nên trong cuốn sách có nhiều thuật ngữ mới về kế toán chưa có khái niệm tương đương trong tiếng Việt, vì vậy khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.Cuốn sách tóm tắt từng chuẩn mực kế toán Quốc tế để các nhà quản lý và điều hành có được sự hiểu biết rộng rãi và cơ bản về những vấn đề chủ yếu trong thời gian tối thiểu. Các tác giả đưa ra một cách trình bày rất thuận lợi cho việc thảo luận từng chuẩn mực
1. Các vấn đề đặt ra: xác định mục đích chính và những vấn đề chính của từng chuẩn mực
2. Phạm vi áp dụng chuẩn mực xác định những giao dịch và sự kiện cụ thể được đề cập đến trong chuẩn mực.
3. Hạch toán kế toán liệt kê những nguyên tắc, những cơ sở, những thông lệ, những quy tắc và thực tiễn công nhận và xác định kế toán cụ thể.
4. Công bố mô tả cách thức trình bày các khoản mục tài chính và phi tài chính trong các báo cáo tài chính.

Download:

https://www.box.com/s/e13ecebc051df09d731e


EmoticonEmoticon