Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

file host facebook mới nhất 2012


file host vào facebook 2012


Các file host năm 2012 mới nhất để vào facebook khi bị chặn

Copy vào đường dẫn và dán đè lên file host cũ:
C:\Windows\System32\drivers\etc


Hoặc mở file host theo đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc
Và thêm vào cuối dải IP này:

31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com


Sau đó vào facebook với địa chỉ:
http://www.facebook.com

Vậy là bạn lại có thể vi vu facebook một cách nhanh chóng

Chúc các bạn vào Facebook vui vẻ.


EmoticonEmoticon