Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Chiến lược kinh doanh quốc tế của Honda tại Việt Nam


logo honda
logo honda


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
1. Kinh doanh quốc tế 3
1.1 Khái niệm 3
1.2 Lý do tham gia kinh doanh trên thị trường quốc tế 3
1.3 Các hình thức kinh doanh quốc tế 3
1.4 Các yếu tố tác động đến quá trình phát triển ra TT quốc tế của DN 4
2. Chiến lược kinh doanh quốc tế 4
2.1 Khái niệm 4
2.2 Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế 4
2.3 Chiến lược kinh doanh quốc tế 5
II. THỰC TRẠNG CLKDQT CỦA HONDA TẠI VIỆT NAM 8
1. Giới thiệu sơ lược về Honda 8
2. Các chiến lược KDQT mà Honda áp dụng tại VN 9
2.1 Lý do Honda lựa chọn thị trường Việt Nam 9
2.2 Phương thức thâm nhập và CL cấp Cty của Honda tại TT Việt Nam 11
2.3 Chiến lược cạnh tranh của Honda tại thị trường Việt Nam 12
2.4 Chiến lược kinh doanh theo hướng phát triển hoạt động 13
3. Đánh giá chiến lược kinh doanh của Honda tại VN 14
3.1 Môi trường kinh doanh tại Việt Nam 14
3.2 Môi trường nội bộ doanh nghiệp 14
3.3 Hiệu quả chiến lược kinh doanh của Honda Việt Nam 14
III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIÚP HD HOÀN THIỆN CLKDQT TẠI VN 17
1. Chiến lược kinh doanh quốc tế cấp công ty của Honda tại Việt nam 17
2. Chiến lược cạnh tranh 18
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO 21


MỞ ĐẦU
1. Lý do thực hiện đề tài
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày một sâu rộng. Các doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế đặc biệt là các chiến lược kinh doanh quốc tế. Một chiến lược đúng đắn không những giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả trên các thị trường quốc tế mà còn định hướng cho công ty vào các hoạt động, các lĩnh vực mà công ty kinh doanh có hiệu quả nhất.
Là một công ty của Nhật Bản đã rất thành công tại thị trường Mỹ, Châu âu trước khí thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Honda đã từng bước chiếm lĩnh được thị phần tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thị phần ô tô và xe gắn máy. Những kinh nghiệm, bài học về chiến lược kinh doanh của Honda trên các thị trường quốc tế mà đặc biệt là tại thị trường Việt Nam rất đáng để chúng ta xem xét, đánh giá và học tập.
Xuất phát từ những lý do trên nhóm G2-QTKD K6.2 quyết định chọn: “Chiến lược kinh doanh quốc tế của Honda tại thị trường Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích của đề tài
Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về chiến lược kinh doanh quốc tế. Phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh quốc tế của Honda tại thị trường Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Honda tại thị trường Việt Nam.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chiến lược kinh doanh quốc tế của công ty Honda.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào các sản phẩm ô tô cá nhân, xe máy của Honda tại thị trường Việt Nam.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chiến lược kinh doanh quốc tế.
Phân tích các chiến lược kinh doanh quốc tế mà Honda đã và đang áp dụng tại thị trường Việt Nam.
Đánh giá, nhận xét và đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện chiến lược kinh doanh quốc tế của Honda tại thị trường Việt Nam.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:
Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết trên cơ sở lý thuyết về kinh doanh quốc tế và chiến lược kinh doanh quốc tế.
Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn sử dụng các dữ liệu thu thập từ thực tế hoạt động của Honda tại thị trường Việt Nam.
6. Cấu trúc của đề tài
Ngoài trang bìa chính, bìa phụ, mục lục, tài liệu tham khảo, cấu trúc của đề tài như sau:
- Phần mở đầu.
- Phần nội dung.
- Phần kết luận và khuyến nghị.
Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm G2 QTKD- K6.2 xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của TS Lê Thị Thu Thủy. Xin cám ơn các học viên lớp K6.2 QTKD trường Đại học ngoại thương đã tạo điều kiện giúp đỡ và có những lời khuyên bổ ích, giúp nhóm thực hiện tốt đề tài.


Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_KDQTHonda.doc


EmoticonEmoticon