Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Văn hóa kinh doanh của Trung Quốc


 Trung Quốc
 Trung QuốcVĂN HÓA KINH DOANH TRUNG QUỐC

PHẦN I: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI TRUNG QUỐC


Vị trí địa lý

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, gọi tắt là Trung Quốc, nằm ở miền đông đất liền châu Á và bờ tây biển Thái Bình Dương. Trung Quốc có diện tích đất đai khoảng 9,6 triệu ki-lô-mét vuông, là nước có diện tích rộng nhất ở châu Á và là nước có diện tích rộng thứ 3 thế giới.
Đường biên giới nội địa Trung Quốc dài khoảng 22 nghìn 800 cây số, giáp với Triều Tiên về phía đông, giáp với Mông Cổ về phía bắc, giáp với Nga về phía đông bắc, giáp với Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan về phía tây bắc, giáp giới với Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Ấn Độ, Nê-pan, Bu-tan về phía tây và tây nam, nối liền với Mi-an-ma, Lào, Việt Nam về phía nam; cách biển với Hàn Quốc, Nhật, Phi-líp-pin, Bru-nây, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a về phía đông và đông nam

Chính trị

Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa là nước xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo , liên minh công nông làm cơ sở , chuyên chính dân chủ nhân dân . Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ căn bản của Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa .

Hiến pháp
.
Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân .

Chế độ hợp tác đa đảng phái và hiệp thương chính trị

Con người

Trung Quốc là quốc gia đa dân tộc với 56 dân tộc được chính thức công nhận. Trung Quốc là nước có dân số lớn nhất thế giới khoảng 1,3 tỉ người. Dân tộc chủ yếu là người Hán chiếm tới 93% số dân cả nước và là dân tộc chính trên một nửa diện tích Trung Quốc. Ngay người Hán cũng là một dân tộc tương đối không đồng nhất về mặt chủng tộc, có thể coi như là sự kết hợp giữa nhiều nhóm dân tộc khác nhau cùng chia sẻ những đặc điểm văn hóa và ngôn ngữ chung. Người Kinh (người Việt) tạo thành một nhóm nhỏ tập trung ở vùng ven biển Quảng Tây. Các vùng có mật độ dân cư đông nhất là: Đồng bằng sông Hoàng Hà, Trường Giang, Châu Giang và vùng đông bắc. Vùng miền núi phía tây gồm Tây Tạng, Tân Cương... dân cư thưa thớt

Kinh Tế

Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi nền kinh tế của Trung Quốc là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc
GDP Trung Quốc tăng trưởng trung bình 9,8% từ 1979 đến 2007, cao hơn mức trung bình 6,1% từ 1953 đến 1978. Trong 30 năm qua, sự tăng trưởng kinh tế nhanh đã nâng thứ hạng GDP của Trung Quốc từ hạng 10 năm 1978 lên hạng tư sau Mỹ, Nhật và Đức. Năm 2007, GDP của Trung Quốc là 3.280 tỷ USD, bằng 23,7% của Mỹ, 74,9% của Nhật và 99,5% của Đức.
Theo Cục Thống Kê Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Trung Quốc nhảy từ 190 USD năm 1978 lên 2.360 USD năm 2007.
Khi mà nước Mỹ rõ ràng đang ở trong suy thoái tột cùng với tư cách là siêu cường duy nhất của thế giới, câu hỏi mang tính thời sự là nước nào sẽ là siêu cường mới? Dường như câu trả lời hầu như mọi người đều nhất trí là Trung quốcEmoticonEmoticon