Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Xin khấu trừ thuế GTGT đầu vào Đối với hóa đơn bị thất lạc

C.TY CP DL VÀ TM VINPEARL
Cảng Phú Quý, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: 058-590611          Fax: 058-590613
---------------a { b---------------
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Số: _____/TB/VP/2007
“V/v: Xin khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Đối với hóa đơn bị thất lạc”
              Nha Trang, ngày 25 tháng 06 năm 2007.
              Kính gửi:     CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA.
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ  hướng dẫn về các chính sách thuế của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đối với chúng tôi trong thời gian vừa qua. 
Công ty chúng tôi có quan hệ giao dịch với Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên TM Quốc Tế Hải Phòng về việc mua phụ kiện cửa Hafele cho khách sạn H2. Ban quản lý dự án (BQLDA) của Công ty có nhận được bưu phẩm hàng mẫu của Chi nhánh Công ty. Do BQLDA của công ty  với nhiệm vụ của mình tập trung quan tâm đến mẫu mã, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa mà không để ý đến phong bì có hóa tài chính kèm theo. Đến khi được nhà cung cấp thông báo có gửi phong bì hóa đơn tài chính kèm theo hàng mẫu, chúng tôi đã nỗ lực để tìm lại phong bì mà họ đã gửi nhưng kết quả đã không tìm thấy.
Ngay lập tức chúng tôi đã liên hệ ngay với nhánh Công ty TNHH Một thành viên TM Quốc Tế Hải Phòng để xin  bản sao y bản chính tờ hóa đơn trên để làm thủ tục nhập hàng và nhà cung cấp đã gửi cho chúng tôi 01 bản. Hóa đơn bị thất lạc có seri EB/2007N, số :0057759 phát hành ngày 16/05/2007 với tổng trị giá thanh tóan là 266.393.600 đồng (Hai trăm sáu sáu triệu, ba trăm chín ba nghìn, sáu trăm đồng).
Bằng công văn này, Công ty chúng tôi xin Cục thuế Tỉnh Khánh Hòa cho phép được sử dụng bản sao y của hóa đơn thất lạc trên để làm căn cứ hợp pháp của lô hàng nhập kho và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Kèm theo công văn là bản sao y hóa đơn và phiếu nhập kho) đồng thời chịu mọi trách nhiệm qui định của luật pháp về quản lý chứng từ hóa đơn hiện hành . 
Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.
Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn./.
       CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM VINPEARL
      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP Công ty
- Phòng KToán 
      MAI THU THỦY

Download:EmoticonEmoticon