Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Quản trị chuỗi cung - tài liệu ôn

Phần ôn tập môn quản trị chuỗi cung xin chia sẻ với các bạn
 
Download


http://204.152.255.6/~a2603hos/VanLuong.6x.To/luong11/SCM-HDH.rar


EmoticonEmoticon