Tìm kiếm trong blog này

 

Lý thuyết điều khiển tự động

Điều khiển là khoa học nghiên cứu những quá trình điều khiển và thông tin trong các máy móc sinh vật. Trong điều khiển học, đối tượng điều khiển là các thiết bị, các hệ thống kỹ thuật, các cơ thể sinh vật.

http://goo.gl/8XSVu

0 bình luận:

Đăng nhận xét