Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Tâm lý khách hàng và định giá sản phẩm

dinh gia san pham


Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa, đồng thời biểu hiện tổng hợp các quan hệ kinh tế như cung-cầu hàng hóa, tích lũy và tiêu dùng, cạnh tranh.

Những nhu cầu tâm lí của KH

Ứng dụng tâm lí KH vào việc định giá

Tải về:

https://www.box.com/s/2afe3aecedc5bf413045


EmoticonEmoticon