Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Văn hóa kinh doanh tại Anh


co nuoc anh


Người Anh theo văn hóa tường minh


Rất coi trọng việc đúng  giờ trong kinh doanh.


Việc thương lượng diễn ra rất nhanh chóng.


Người Anh có xu hướng sợ và lẩn tránh rủi ro

Có nhiều quy định đặc trưng, cố định


Họp mặt và ra quyết định các vấn đề trong công ty

Các công ty Anh họp rất nhiều nhưng thường không đưa ra được những quyết định cụ thể.

Cuộc họp nào cũng phải có lý do rõ ràng, có khi còn kèm theo cả nghị trình (agenda).

Trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì, sẽ có rất nhiều cuộc nói chuyện để bàn trước về vấn đề đó.

Những điểm cần lưu ý khi thuyết trình trước đối tác người Anh

Tránh đưa ra các tuyên bố mang tính phóng đại

Bài thuyết trình cũng như những dẫn chứng đi kèm phải mang tính chuyên nghiệp và dễ hiểu đối với người nghe.

Hãy chuẩn bị những luận chứng và ví dụ cụ thể để bổ sung cho nhửng nhận định của bạn, người Anh thường dựa vào sự kiện và cơ sở lý luận để đưa ra quyết định hơn là dựa vào cảm xúc.

Hãy duy trì nhưng không thường xuyên việc giao tiếp bằng mắt và hãy giữ cho người nghe một không gian riêng.

Sau buổi họp, hãy viết một lá thư tóm tắt lại tất cả những gì đã được quyết định và những bước tiếp theo cho những người tham gia.

Download:


https://www.box.com/s/98e91f9305e581c5b67e

Hoặc:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_VHKDAnh.pptx


EmoticonEmoticon