Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Marketing trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam


thông tin đại chúng


NỘI DUNG :

I .   PHÂN LOẠI MARKETING.
II.   VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG MARKETING.
III.  TÌM HIỂU VỀ MARKETING TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG.
IV.  LUẬT PHÁP VIỆT NAM QUI ĐỊNH TRONG VIỆC QUẢNG CÁO.
V.  KẾT LUẬN.

    Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay Quảng cáo là một trong những nhu cầu và phương tiện hết sức cần thiết trong quá trình hình thành, phát triển và tồn tại của một sản phẩm nói riêng và của một doanh nghiệp nói chung. Nó còn là cầu nối giữa các hoạt động trao đổi, kinh doanh của doanh ngiệp và người tiêu dùng ; là một công cụ đắc lực trong quá trình Marketing sản phẩm của các doanh ngiệp.
     Một nhãn hiệu sẽ lan toả và được nhiều người biết đến nếu mẫu quảng cáo về  nó đặc sắc và sáng tạo, đậm chất nghệ thuật, trí tuệ. Thành công của các mẫu quảng cáo này không những được thể hiện ở doanh số bán tăng vọt, mà còn thể hiện ở việc cải thiện hình ảnh thương hiệu.

I. PHÂN LOẠI MARKETING.

 1. Marketing trực tiếp (Direct marketing): theo định nghĩa của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, là hệ thống tương tác của marketing, có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo, để tác động đến một phản ứng đáp lại đo lường được ở bất cứ mọi nơi.

- Các hình thức của Marketing Trực Tiếp:
    + Marketing trực tiếp qua thư (Direct Mail)

    + Marketing qua thư điện tử (Email Marketing)

    + Marketing tận nhà (Door to Door Leaflet Marketing)

    + Quảng cáo có hồi đáp (Direct response television marketing)

    + Bán hàng qua điện thoại(Telemarketing)

    + Phiếu thưởng hiện vật (couponing)

    + Bán hàng trực tiếp (Direct selling)

    + Chiến dịch tích hợp (Integrated Campaigns).

2. Marketing trực tuyến: là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing… nhằm mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Các hình thức của Marketing Trực Tuyến:
    + Tối ưu trang web trên công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization - SEO)

    + Marketing thông qua công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing – SEM)

    + Marketing qua E-mail (E-mail Marketing) và Marketing mạng cộng đồng (Viral Marketing).

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar3/VanLuong.Blogspot.Com_Marketingthongtindaichung.doc


EmoticonEmoticon