Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Phân tích chiến lược định vị thương hiệu tai NHTMCP VIB


ngan hang vib


LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thương hiệu được xem là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Thương hiệu không chỉ là yếu tố giúp phân biệt doanh nghiệp này vơi doanh nghiệp khác mà còn là một tài sản vô giá, thể hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện nay, không ít các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa quan tâm và chưa có một cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thương hiệu hay lợi ích thực sự của việc xây dựng và phát triển thương hiệu. Đặc biệt là trong bối cảnh Nhà nước chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, mà mấu chốt là cơ cấu lại ngành ngân hàng như hiện nay, các ngân hàng sẽ phải làm gì để giữ vững và nâng cao thương hiệu của mình trong lòng khách hàng. Để làm rõ vấn đề này, nhóm 3 xin được trình bày đề tài “ Nguyên nhân và hiệu ứng của tái định vị thương hiệu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Phân tích chiến lược định vị thương hiệu tai NHTMCP Quốc tế VN”.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Tái định vị thương hiệu, nguyên nhân và hiệu ứng của nó 2
1. Một số khái niệm cơ bản về thương hiệu 2
1.1.Thương hiệu là gì? 2
1.2. Thương hiệu ngân hàng 3
1.3. Yếu tố cấu thành thương hiệu 3
2. Định vị thương hiệu 6
2.1. Khái niệm 6
2.2. Điểm tương đồng và sự khác biệt 7
3. Tái định vị thương hiệu 8
3.1. Khái niệm 8
3.2. Nguyên nhân tái định vị thương hiệu 8
3.3. Tác động của tái định vị thương hiệu 10
3.4. Cách thức để tái định vị thương hiệu 11
3.5. Các chiến lược tái định vị thường dùng 13
4. Thực trạng tái định vị thương hiệu trong lĩnh vực NH ở VN hiện nay 14
II. Đánh giá, phân tích chiến lược định vị thương hiệu của VIB 17
1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Quốc Tế - VIB 17
2. Chiến lược phát triển thương hiệu của NH TMCP Quốc Tế - VIB 19
2.1  Chiến lược phát triển thương hiệu mới giai đoạn 2009 - 2013 19
2.2  Hoạt động phát triển thương hiệu của ngân hàng VIB thông qua các yếu tố marketing mix 24
2.2.1 Chính sách sản phẩm 24
2.2.2 Chính sách lãi suất 25
2.2.3. Chính sách nâng cao chất lượng mở rộng hệ thống phân phối 25
2.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 25
2.2.5. Quản lý yếu tố con người 26
2.2.6. Quy trình cung ứng dịch vụ 27
2.2.7  Cơ sở vật chất và công nghệ 27
2.3  Đánh giá hiệu quả và những mặt còn hạn chế của chiến lược thương hiệu VIB 28
2.3.1 Hiệu quả 28
2.3.2 Hạn chế 29
KẾT LUẬN 31

Download:


EmoticonEmoticon