Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Giám đốc công ty TNHH MTV có lương không

công ty TNHH 1 thành viên thì có làm bảng lương cho giám đốc không ạ?

 Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH 1 thành viên, giám đốc ko hưởng lương bạn nhé
Nếu GD đi thuê vẫn tính vào bảng lương bình thường nhé bạn.
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.5, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì tiền lương của chủ DNTN, chủ công ty TNHH 1 thành viên (do 1 cá nhân làm chủ) không được tính vào chi phí được trừ.


EmoticonEmoticon