Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tags


HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Địa chỉ: Số 21 ngách 489/7 Nguyễn Văn Cừ, tổ 4, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:
BÊN TẶNG CHO:
VanLuong: Sinh năm 1953, CMND số do Công an TP Hà Nội cấp ngày;
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: thành phố Hà Nội.
(Trong hợp đồng gọi tắt là Bên A)  
        BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO:
Ông VanLuong(Con trai bà VanLuong) : Sinh năm 1980, CMND số do Công an TP Hà Nội cấp ngày 2012;
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: thành phố Hà Nội.
                                      (Trong hợp đồng gọi tắt là Bên B)
        Hai bên tự nguyện lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với những điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: Sự thoả thuận tặng cho
1.1.             Bên A là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: quận Long Biên, Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BX 3, Số vào sổ cấp GCN: 325/QĐ-UBND_ do UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2015.
1.2.             Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý tặng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên A tại địa chỉ nêu trên. Vị trí, diện tích cụ thể ghi trong Giấy chứng nhận như sau:
1.     Thửa đất:
a)     Thửa đất số: //, tờ bản đồ số: TĐ
b)     Địa chỉ: Số quận Long Biên, Hà Nội
c)     Diện tích: 53,30 m2, (bằng chữ: Năm mươi ba phẩy ba mét vuông)
d)     Hình thức sử dụng: riêng: 53.30 m2, chung: 0.00 m2
đ)  Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị
e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g) Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất
2. Nhà ở
a) Địa chỉ: Như địa chỉ thửa đất
b) Diện tích xây dựng: 47.80 m2      c) Diện tích sàn: 191.20 m2
d) Kết cấu nhà: Bê tông, cốt thép
đ) Cấp (Hạng): III                            e) Số tầng: 4
g) Năm hoàn thành xây dựng: -/-       h) Thời hạn sở hữu: -/-
3. Công trình xây dựng khác        Chưa chứng nhận quyền sở hữu
4. Rừng sản xuất là rừng trồng     Chưa chứng nhận quyền sở hữu
5. Cây lâu năm                             Chưa chứng nhận quyền sở hữu
6. Ghi chú
1.3.    Bên A đồng ý tặng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận quyền sử dụng đất được tặng cho nêu trên và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với tài sản gắn liền với đất đã nhận.
1.4.          Việc tặng cho nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát và kèm theo một số điều kiện sau:
a)                 Ông VanLuongphải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng bà VanLuong cho đến khi bà VanLuong mất.
b)                Nhà và đất nêu trên sau khi được tặng cho ông VanLuongđể làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên; giữ gìn truyền thống của gia đình dòng họ; không được phép chuyển nhượng, tặng cho bên thứ ba bất kì trước khi bà VanLuong mất.
ĐIỀU 2: Giao nhận đất, giấy tờ về đất
2.1.             Bên A đã giao thửa đất nói trên đúng như hiện trạng cho Bên B cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất đem cho.
2.2.             Việc giao nhận thửa đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất do hai bên tự thực hiện.
2.3.             Bên A không còn trách nhiệm gì đối với đất đem cho sau khi đã giao cho Bên B. Đồng thời Bên B có nghĩa vụ nộp các loại thuế và các khoản phí  khác (nếu có) liên quan đến thửa đất được cho kể từ ngày nhận thửa đất.
ĐIỀU 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên
3.1.          Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
- Bảo đảm quyền sở hữu và sử dụng đối với thửa đất tặng cho;
- Thực hiện các thủ tục theo quy định để sang tên sử dụng và sở hữu cho Bên B.
3.2.          Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
- Được nhận thửa đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất được tặng cho;
- Nộp các khoản thuế và lệ phí theo quy định;
- Làm các thủ tục để đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo quy định.  
ĐIỀU 4: Cam đoan của hai bên
4.1.             Bên A cam đoan:
Quyền sử dụng đất tặng cho theo bản Hợp đồng này:
- Thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của Bên A;
- Không có tranh chấp, khiếu kiện;
- Không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;
- Không chứa đựng một yếu tố nào bị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.
4.2.             Bên B cam đoan:
- Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sử dụng và hiện trạng quyền sử dụng đất, về Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác có liên quan đến thửa đất và thông tin về chủ sử dụng đất nêu trên mà không yêu cầu Công chứng viên ký Công chứng Bản Hợp đồng này xác minh thông tin và không có điều gì vướng mắc;
- Chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã nhận tặng cho;
-   Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên A được ghi trong bản Hợp đồng này.
4.3. Hai bên cùng cam đoan:
Những giấy tờ, thông tin về nhân thân, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật không tẩy xóa, giả mạo, thêm bớt làm sai lệch nội dung các loại giấy tờ làm căn cứ giao kết hợp đồng này. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối. Nếu có điều gì không đúng trong việc cam đoan nêu trên thì cả hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.   
ĐIỀU 5: Điều khoản cuối cùng
5.1.          Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng Công chứng Quang Trung và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.
5.2.          Sau khi tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hai bên cùng thống nhất với nội dung của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc.  
Hai bên ký tên và điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng:
    BÊN TẶNG CHO                                                BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO         
                                                                                 EmoticonEmoticon